Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom hebben we een Privacyverklaring opgesteld waarin wordt beschreven hoe we jouw persoonlijke gegevens verzameld via onze website gebruiken, vrijgeven, overdragen en bewaren. Zie algemene voorwaarden voor de bedrijfsgegevens en verwerkingsverantwoordelijke.
 
Verzamelen van persoonlijke gegevens
Zodra je onze website bezoekt zal je onvermijdelijk bepaalde persoonlijke gegevens met ons delen.
Wij kunnen de volgende persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken:
- Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres)
- Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
- Financiële identificatiegegevens (bankgegevens)
- Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies)
Hoeveel en welke persoonsgegevens we precies verzamelen, hangt af van jouw gebruik van onze website en dienstverlening. Mogelijk verzamelen we, op een later tijdstip, andere persoonlijke gegevens binnen onze dienstverlening.

Gebruik van persoonlijke gegevens
Het verwerken van persoonsgegevens is essentieel voor de werking van onze website en de daarbij horende dienstverlening.
We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
- Klantenbeheer
- Verbeteren van onze website
- Beheer van geschillen
- Bescherming tegen fraude en overtredingen
- Versturen van nieuwsbrieven indien je hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd (je hebt steeds de mogelijkheid om jouw toestemming terug in te trekken)
- Openbaarmaking aan derde partijen

We delen persoonlijke gegevens uitsluitend met partners die met ons samenwerken om onze producten en diensten te verstrekken:
- Hostingdoeleinden
- Administratieve doeleinden
- Communicatiedoeleinden
- Marketingdoeleinden
We leveren persoonlijke gegevens aan verwerkers zodat ze de gegevens voor ons kunnen verwerken, op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons Privacyverklaring en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen.

Bescherming van persoonlijke gegevens
Wij nemen de beveiliging van jouw persoonlijke gegevens zeer serieus. In het bijzonder geldt het volgende:
- Waar mogelijk maken we gebruik van SSL
- Waar mogelijk maken we gebruik van authenticatie in twee stappen
- We evalueren onze handelswijzen met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang
- Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die wij stellen, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd.

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens
We bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om de doeleinden, zoals beschreven in deze Privacyverklaring, te vervullen. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan.
We verwijderen jouw persoonsgegevens uit onze databanken zodra deze niet langer nodig zijn om deze doelen te bereiken of wanneer jij op geldige wijze het recht tot verwijdering van jouw persoonsgegevens uitoefent.

Jouw privacy rechten
Om de juiste naleving van de bescherming van persoonsgegevens af te kunnen dwingen heb je volgende rechten:
- Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking
- Recht van inzage
- Recht op rechtzetting
- Recht om vergeten te worden
- Recht op beperking van de verwerking
- Recht om bezwaar te maken
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid
- Recht op het intrekken van jouw toestemming
Wanneer je beroep wenst te doen op één van bovengenoemde rechten, kan je contact opnemen met ons.

Het gebruik van "cookies"
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben:
- Technische cookies: taalinstellingen, bestelnummer, etc
- Sessiecookies: tijdelijke cookies
- Tracking cookies: gedrag op de website volgen en bijhouden
Welk nut hebben cookies?
Cookies helpen ons om je bezoek aan de website te optimaliseren, bijvoorbeeld door keuzes te herinneren. Als je onze website wil consulteren, is het aan te raden dat je cookies ingeschakeld hebt.
Opslag persoonsgegevens via cookies?
De cookies die wij gebruiken zijn veilig. Via cookies slaan wij geen informatie op die direct aan jou gerelateerd is.
'Niet bijhouden' inschakelen?
Een concrete manier om de privacy van gebruikers te waarborgen, is het naleven van de "Niet bijhouden" oftewel "Do Not Track (DNT)" browserinstellingen. Als je "Niet bijhouden" inschakelt zal uw gedrag op onze website niet worden bijgehouden in Google Analytics.
Gebruik van cookies weigeren of beheren?
Je kan de installatie van alle cookies weigeren via je browserinstellingen. Je kan op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van je computer of mobiele apparaat verwijderen.

reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.
 
Deze Privacyverklaring werd het laatst bijgewerkt op 03-05-2019.

Informatie over gegevensverwerking in relatie tot Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website buiten de Europese Economische Ruimte of buiten Zwitserland is gevestigd, dan wordt de Google Analytics gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna “Google” genoemd. Bij gebruik van Google Analytics wordt de technische gegevensverwerking door Jimdo verricht. In dit opzicht wordt hier verwezen naar het privacyverklaring van Jimdo. Jimdo GmbH (Jimdo GmbH, Stresemannstrasse 375, 22761 Hamburg [email protected]) evenals de exploitant van deze website zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in relatie tot Google Analytics.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op het gebruikte apparaat opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door de websitebezoeker mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.


Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres doordat dit wordt ingekort en voorkomt dat het rechtstreeks aan een persoon kan worden gerelateerd. Door deze extensie wordt het IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte van te voren ingekort. Het in het kader van Google Analytics door de betreffende browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.


In opdracht van Jimdo en de exploitant van de website zal Google de informatie die beschikbaar komt gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over activiteiten op de website samen te stellen, en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan Jimdo en de exploitant van de website te leveren (art. 6, par. 1, lit. f AVG). Het gerechtvaardigde belang voor de gegevensverwerking is gelegen in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud, wat door de beschikbaarstelling van de statistische functies van Jimdo mogelijk wordt gemaakt. De belangen van de gebruiker worden door de pseudonimisering voldoende gewaarborgd.


Google is gecertificeerd volgens het zog. Privacy Shield (lijst hier invoeren) en waarborgt op basis hiervan een adequaat gegevensbeschermingsniveau. De verstuurde en aan cookies gekoppelde gegevens, bijv. gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s, worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden een keer per maand automatisch verwijderd.


De verzameling door Google Analytics kan worden voorkomen wanneer de websitebezoeker de cookie-instellingen voor deze website aanpast. De gebruiker kan bovendien te allen tijde en met werking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens. De betreffende browser-plugin kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt. 


Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google en gegevensbescherming is te vinden onder Voorwaarden Google Analytics resp. onder Overzicht Google Analytics.


Op grond van de betreffende wetgeving en de AVG heeft de websitebezoeker bepaalde rechten met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens die via deze Google Analytics gegevensverwerking worden verwerkt. In het bijzonder heeft deze recht op informatie, rectificatie, gegevensoverdraagbaarheid en wissing van zijn/haar gegevens. De websitebezoeker heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van zijn/haar gegevens. Ter behartiging van deze rechten van de betrokkene met betrekking tot de Google Analytics gegevensverwerking op deze website, kan de betrokkene (websitebezoeker) te allen tijde contact opnemen met Jimdo (Jimdo GmbH [email protected]) of met de exploitant van de website.